بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/03/29
کل خالص ارزش دارائی ها 155,155,343,325 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,014,711 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,014,721 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,015,984 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 152,906

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/20

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

بانك اقتصاد نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

سحر فرهمندي، مژده بادي اللهي، سارا گوهري اناركي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها