اطلاعات لحظه‌ای: 1399/01/18
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,079 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,054 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/18
کل خالص ارزش دارائی ها 285,705,919,450 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,054 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,054 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,079 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 28,419,095

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/07/20

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي احمدي، شيوا قرباني، پانته آ حكيمي گيلاني

حسابرس:

موسسه حسابرسي هشيار بهمند