بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 102,090,905,887 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,005,435 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,005,435 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,005,435 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 101,539

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/20

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

بانك اقتصاد نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

سحر فرهمندي، سارا گوهري اناركي، مرتضي احمدي (مدير سرمايه گذاري)

حسابرس:

هشيار بهمند

enamad