اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع مورخ 99.06.19 1399/06/18
سرمایه گذاران محترم، مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان در تاریخ 1399/06/11 لغو گردید. 1399/06/10
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/06/11 1399/05/28
تغییر مدل صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان و توقف صدور واحد در صندوق تا اطلاع ثانوی 1397/11/02
برگزاری مجمع صندوق مورخ 1397/09/21 1397/11/02
برگزاری مجمع صندوق مورخ 1397/09/21 1397/10/26
مصوبات مجمع مورخ 1396/09/05 1396/11/16
تمدید دوره فعالیت صندوق 1395/07/26
آدرس کانال تلگرام صندوق https://telegram.me/armaghanfund 1395/04/29
پرداخت سود دوره ای 1395/03/16
پرداخت سودهای دوره ای 1394/12/17
پرداخت سود دوره ای 1394/09/16
مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان 1394/09/14
پرداخت سود دوره ای 1394/06/22
پرداخت سود دوره ای 1394/04/01
تغییر ارکان صندوق 1394/02/01
اطلاعیه ١٢٠٣٠٠٤٤ - ١٣٩٤/٠١/١٦ 1394/01/24
پرداخت سود دوره ای 1393/12/17
پرداخت سود دوره ای 1393/09/18
پرداخت سود دوره ای 1393/06/17
آگهي تغييرات صندوق سرمايه‌گذاري ارمغان ايرانيان 1393/04/25
پرداخت سود دوره ايي 1393/03/25
مجمع سالانه 1393/02/15
افزایش سقف 1392/10/07
سود دوره ای 1392/09/17
تغيير ساعت دريافت درخواستهای صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري 1392/09/13
سود دوره ای 1392/06/18
افتتاح شعبه جدید شرکت تامین سرمایه نوین 1392/06/05
پرداخت سود دوره ای 1392/03/19
پرداخت سود دوره ای 1391/12/21
افزایش شعب عامل صندوق 1391/11/29
پرداخت سود 1391/09/18
سود دوره ای 1391/06/18
حذف کارمزدمتغیرابطال 1391/06/12
پرداخت سود دوره ای به سرمایه گذاران 1391/03/21
تغيير در نرخ سود صندوق 1390/12/10
تغيير در مقطع زماني پرداخت سود حاصله در صندوق 1390/12/10
اعمال تغيير مدت كارمزد متغير ابطال 1390/07/12