سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان مي رساند سود تقسیم شده به سرمايه گذاران برای دوره سه ماهه منتهی به ١٥/٠٩/١٣٩٢، ٣١.٨٧% بوده است