پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان مي رساند،سود تقسیم  شده به سرمايه گذاران صندوق مذكور براي دوره سه ماهه منتهي به ١٥/٠٣/١٣٩٢ ، ٢١.٥٢% بوده است.