حذف کارمزدمتغیرابطال

به اطلاع میرساند درجهت افزایش رضایتمندی سرمایه گذاران محترم دوره کارمزد متغیرابطال صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان حذف گردیده است. این تغییر از تاریخ ٢٦/٠٧/١٣٩١ اعمال می شود.