تغيير در نرخ سود صندوق

به اطلاع سرمايه‌گذاران محترم "صندوق سرمايه‌گذاري ارمغان ايرانيان" مي‌رساند كه نرخ سود صندوق از ١٧% به ٢٠% افزايش يافته است. اين تغيير از ٠١/١٢/١٣٩٠ اعمال مي‌گردد.