پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان مي رساند،
سود تقسیم شده به سرمايه گذاران صندوق مذكور براي دوره سه ماهه منتهي به ١٥/١٢/١٣٩٣، ١٣.٥٨% بوده است