افزایش سقف

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند با توجه به جلسه مجمع مورخ ١١/٠٢/١٣٩٢ و تائید سازمان بورس و اواق بهادار هزینه نرم افزار صندوق از ١٨٠ میلیون ریال به ٢٥٠ میلیون ریال و سقف حق الزحمه حسابرس از ٥٢ میلیون ریال به ١٠٥ میلیون ریال تغییر یافت.