سود دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان می رساند، سود تقسیم شده به سرمایه گذاران برای صندوق مذکور برای دوره سه ماهه منتهی به ١٥/٠٦/١٣٩١ ، ٢٠.٥٦% محقق گردید.