پرداخت سود دوره ای به سرمایه گذاران

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق ارمغان ایرانیان می رساند،سود سه ماهه صندوق مربوطه به دوره ١٥/١٢/١٣٩٠ الی ١٥/٠٣/١٣٩١ با نرخ سود ٩٧/٢١ % پرداخت گردیده است.