پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان مي رساند،
سود تقسیم شده به سرمايه گذاران صندوق مذكور براي دوره سه ماهه منتهي به١٣٩٥/٠٣/١٥، ٢٠.٦٣% بوده است