پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان مي رساند،سود تقسیم شده  به سرمايه گذاران صندوق مذكور براي دوره سه ماهه منتهي به ١٥/٠٦/١٣٩٣ ، ٢٤.٠٧٤% بوده است.