پرداخت سود دوره ايي

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان مي‌رساند،سود تقسیم شده به سرمايه‌گذاران صندوق مذكور براي دوره سه ماهه منتهي به ١٥/٠٣/١٣٩٣، ٢١.٢٨%بوده است.