بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

پرداخت سود

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق ارمغان ایرانیان می رساند، سود تقسیم شده به سرمایه گذاران برای صندوق مذکور برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ١٥/٠٩/١٣٩١ ،  ٢١.٢٦%پرداخت گردیده است.